Jak zmienić wielkość partycji Windows?

Chciałbyś zainstalować system Linux lub BSD lecz partycja Windows zajmuje cały Twój dysk? A może chciałbyś tylko dokonać zmiany wielkości swoich partycji na twardym dysku, ale nie chcesz kupować komercyjnego oprogramowania? (narzędzia takie jak Partition Magic sporo kosztują). Nie przejmuj się, możesz zmienić wielkość partycji posługując się KNOPPIX Live Linux CD.

(Niniejszy artykuł jest tłumaczeniem tekstu napisanego przez nixcraft i opublikowanego na stronie www.cyberciti.biz)

Etap Zero: Backup danych

Uwaga! Zmiana wielkości partycji jest zawsze operacją nieco ryzykowną (zwłaszcza w przypadku partycji NTFS). Przed jej rozpoczęciem należy zrobić kopię zapasową wszystkich ważnych danych. Dopiero po jej wykonaniu można bezpiecznie przystąpić do dalszych czynności.

Etap Pierwszy: Defragmentacja dysku

Ta część jest niezwykle ważna dla powodzenia całej operacji. Nie będzie możliwa zmiana wielości partycji Windows, jeśli nie zostanie ona zdefragmentowana. Zdefragmentuj więc swoją partycję (nawet kilka razy jeśli będzie potrzeba) przed przystąpieniem do etapu drugiego.

Etap Drugi: Zdobycie Knoppiksa

Knoppix jest dystrybują Linuksa typu LiveCD. Można pobrać go bezpłatnie ze strony projektu. Pobrany plik ISO należy zapisać na CD jako obraz płyty (ISO image). W chwili obecnej najnowszą wersją jest KNOPPIX 4.0.2.

Etap Trzeci: Uruchomienie Knoppix

Po zapisaniu obrazu ISO należy włożyć płytę CD do stacji dysków i zrestartować komputer. Aby system Knoppix się uruchomił, w BIOS-ie komputera CD-ROM powinien być ustawiony jako pierwsze urządzenie rozruchowe, a twardy dysk drugie. Jeśli ustawienia są inne, należy je zmienić. W tym celu wchodzimy do BIOS-u (naciskając klawisze „ESC”, „F11″, lub „Del” tuż po włączeniu komputera). Następnie odszukujemy sekcję, w której znajdują się ustawienia urządzeń rozruchowych i dokonujemy niezbędnych zmian.


Zmiana wielkości partycji Windows (3)

Etap Czwarty: Zmiana wielkości partycji

Po uruchomieniu systemu w menu Knoppiksa wybieramy opcję „Run Command”. Pojawi się okno uruchamiania programów, w którym wpisujemy „sudo qtparted” (uruchomi to program do partycjonowania z uprawnieniami administratora systemu) i naciskamy klawisz ENTER.
Po pojawieniu się okna programu z jego lewej strony ulokowany jest pasek zadań, który powinien zawierać wszystkie dyski znajdujące się w komputerze. Jeśli posiadamy jeden tylko dysk, będzie on zapewne oznaczony jako „hda” (ale niekoniecznie dokładnie tak, może być np. hdb, w zależności od fizycznej lokalizacji dysków). Po wybraniu dysku powinno pojawić się okno główne programu z prawej strony. Powinien również pojawić się również kolorowy pasek wzdłuż twardego dysku. Różne kolory na nim odpowiadają kolejnym partycjom na tym dysku. Prawdopodobnie będzie to tylko jedna partycja (chyba, że już wcześniej był on podzielony). Klikamy wiec na nią prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję „Resize”. Zmniejszamy wielkość tej partycji i zwalniamy taką ilość miejsca jaka jest nam potrzebna (zalecana wielkość partycji linuksowej to 10-15GB).

Zmiana wielkości partycji Windows (4)

UWAGA: Jeśli nie można przesunąć suwaka dalej, a mamy pewność, że powinno być jeszcze wolne miejsce na partycji oznacza to, że nasz dysk nie został zdefragmentowany w wystarczającym stopniu. Znakomitym narzędziem do defragmentacji dysku jest program PerfectDisk – wykonuje on defragmentację podczas startu systemu, zanim jeszcze Windows całkowicie się uruchomi. Posługując się tym programem zdefragmentowałem w odpowiednim stopniu partycje Windows w moim komputerze. Czasem może też być konieczne użycie innych narzędzi, jeśli problemy z defragmentacją dysku będą nadal występować.